AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(29.01.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesją Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 31 stycznia (środa), o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy;
  d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 10. Wnioski i oświadczenia

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |