AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(18.12.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 16.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Przedstawienie informacji dot. stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego oraz opracowania pt. „Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego”.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Świdnickiego:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.

 2. Wnioski i oświadczenia.

 3. Informacje dla radnych.

 4. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

 


 

 |  do góry  |