AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Karoliny Szwarc ze świebodzickiego LO 
(18.12.2017)

A A A

Dnia 01.12.2017 r. W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Nagrody te otrzymali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Jedna z naszych uczennic, Karolina Szwarc uczennica klasy IIIc, otrzymała to stypendium z rąk Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. Serdecznie gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów.

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach

 

   

 

 


 

 |  do góry  |