AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przyjemniej i bezpieczniej… 
(19.10.2017)

A A A

W szczególnie radosnej atmosferze przebiegał Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Specjalnych. Szkoła jest bowiem coraz ładniejsza. Niektóre remonty już się w niej zakończyły, inne jeszcze trwają.
Nie dziwi więc fakt, że wszyscy czują się tu bezpieczniej i przyjemniej.

Na uroczystej akademii nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, a także plastyczno - techniczne. Wykonali naprawdę wyjątkowo piękne upominki dla swoich nauczycieli. Pokazali kunszt artystyczny w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

Tego dnia gościliśmy w szkole p. Piotra Fedorowicza - Starostę Powiatu Świdnickiego - i radnych tegoż powiatu - p. Wiolettę Chorąży i p. Piotra Zalewskiego. Przyjęli od naszej społeczności podziękowania za wsparcie i opiekę nad placówką. Podobne podziękowania dyrektor Zespołu Szkół - Ewa Jańczak - przekazała dla Włodarzy Gminy Świebodzice - na ręce wielkiej przyjaciółki naszych dzieci i radnej świebodzickiej - p. Teresy Małeckiej.

Cieszymy się, że grono naszych przyjaciół i partnerów wciąż się poszerza. Podobno miarą humanizmu społeczeństwa jest jego stosunek do osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |