AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXV SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY 
(02.10.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2017 rok;
  b)zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  d)nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy;
  e)nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Świdnicy;
  f)ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Powiat Świdnicki;
  g)przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |