AKTUALNOŚCI

 

 

  

15 lecie Stowarzyszenia Brücke/Most 
(27.09.2017)

A A A

W dniach 16-20 września odbyła się wizyta delegacji Powiatu Świdnickiego w partnerskim Powiecie Bergstrasse. Jednym z powodów wizyty były obchody 15 lecia powstania Stowarzyszenia Brücke/Most. Stowarzyszenie Brücke/Most skupia, po obu stronach granicy, zwolenników zacieśnienia wzajemnej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, ze szczególnym naciskiem na kontakty partnerskie obu powiatów: świdnickiego i bergstrasse.

Od 15 lat dzięki wzajemnym wizytom zacieśniana jest współpraca na szczeblu samorządowym, biznesowym, społecznym i kulturalnym. Po stronie niemieckiej stowarzyszeniu przewodniczy Philipp-Otto Vock a po stronie polskiej - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego Marek Zywer.

Głównym punktem wizyty było wręczenie statuetki Orła Powiatu, omówienie 15 lat współpracy i zaplanowanie działań na kolejne lata.

W spotkaniu brali udział Zarząd Stowarzyszenia Brücke/Most, z przewodniczącym Philippem-Otto Vockiem, Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Ryszard Chołko.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |