AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Poznaj kraj swoich przyjaciół”. Wspólna promocja Powiatu Świdnickiego i Miasta Jičín 
(20.09.2017)

A A A

Starosta Świdnicki ma przyjemność poinformować, że sukcesem zakończyło się aplikowanie Powiatu Świdnickiego i Miasta Jicin o środki pochodzące z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś Priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Działanie 4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 

Decyzją III Euroregionalnego Komitetu Sterującego mikroprojekt pn. „Poznaj kraj swoich przyjaciół” został zarekomendowany do dofinansowania w wysokości 46.207,16 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych w tym 18.808,28 EUR zatwierdzono dla Partnera Wiodącego Projektu - Miasta Jičín i 27.398,88 EUR dla Partnera Projektu tj. Powiatu Świdnickiego.

Celem projektu „Poznaj kraj swoich przyjaciół” jest podniesienie wiedzy mieszkańców partnerskich regionów w zakresie atrakcji turystycznych, kulturowych i przyrodniczych obu partnerów oraz wsparcie ruchu turystycznego między innymi poprzez udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Brnie i w Poznaniu, jak również działania kulturalno – promocyjne po obu stronach granicy. Realizacja mikroprojektu zaplanowana została w okresie od 22 września 2017 r. do 24 czerwca 2018 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

 


 

 |  do góry  |