AKTUALNOŚCI

 

 

  

Kolejne inwestycje Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 
(29.06.2017)

A A A

27 czerwca oficjalnie oddano do użytku mieszkańców kolejną inwestycję przeprowadzoną przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego. Nazwa zadania to: „Budowa chodnika przy drodze  powiatowej nr 1994D w miejscowości  Biała”. 

Zakres prac obejmował między innymi: rozbiórkę istniejącego chodnika, wykonanie korytowania i warstwy odsączającej z piasku pod chodnik i zatokę, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej grubości 8cm na podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej  na  powierzchni  243  m2    i  zatoce autobusowej na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej z kostki betonowej grubości 10 cm na powierzchni 93 m 2.

Wartość wykonanych prac to przeszło 62 tys. zł. Z czego 35 tys. zł. to przyszły wkład Gminy Marcinowice. Prace przy realizacji inwestycji trwały od 15 maja do 20 czerwca.

28 czerwca odbył się odbiór kolejnej inwestycji w infrastrukturę około drogową przeprowadzoną przez SDPŚ. Mowa tu o budowie chodnika w Dobromierzu. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy i ułożenie chodnika z kostki  na długości 139 mb i powierzchni 209 m2. Zadanie realizowane było przy współpracy powiatu z Gminą Dobromierz (na podstawie  Umowy nr 48/2017 z dnia  28 kwietnia 2017 r. dotyczącej udzielenia przez Gminę Dobromierz pomocy rzeczowej  Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobromierz). Wartość zadania to prawie 26 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu Powiatu Świdnickiego, natomiast Gmina Dobromierz zapewniła  materiał (kostkę kamienną na krawężniki i obrzeża kamienne).

Przez prawie tydzień kierowcy poruszający się drogą powiatową nr 3396 D (popularnie zwaną łącznikiem do autostrady) mogli zaobserwować nowość, w postaci radaru edukacyjnego, który zainstalowany został na wysokości skrzyżowania w Bagieńcu. Tablica edukacyjna o zmiennej treści, wyświetlała prędkość aktualną oraz tekst w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. Tablica została ustawiona testowo na okres około tygodnia. Po tym okresie firma, właściciel radaru, przekaże Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego dane na temat przestrzegania przez kierowców ograniczenia prędkości na tym odcinku drogi.

 

   

 

 


 

 |  do góry  |