AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny informuje 
(21.06.2017)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie zebranie propozycji i opinii do projektu „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017- 2020”


PLIKI DO POBRANIA:


 


 

 |  do góry  |