AKTUALNOŚCI

 

 

  

Uczniowie Świdnickiego Ekonomika wrócili z Węgier 
(06.06.2017)

A A A

Dnia 27. maja 2017 r. do Polski po 4-tygodniowych praktykach w Kecskemet na Węgrzech wróciła kolejna 14-osobowa grupa uczniów z Mirosławą Ryś, która zagraniczne doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach realizowanego, od 1.10.2016 r. do 30.10.2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem” numer 2016-1-PL01-KA102-025521 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Podczas stażu zagranicznego uczennice kształcące się w zawodzie technik ekonomista pracowały na stanowiskach biurowych oraz uczennice kształcące się w zawodzie technik organizacji reklamy pracowały w komórkach marketingu w następujących węgierskich firmach:

  • Fonix Dance Sport Children&Youth Centre, Kecskemet, Hungary

  • Kecskemeti Televizio Nonprofit KFT., Kecskemet, Hungary

  • Hary Hotel Szabo Istvan e.v., Kecskemet, Hungary

  • Doka-Consulting kft., Kecskemet, Hungary

Staż na Węgrzech rozpoczął od 1. maja 2017 r. i zakończył się 26. maja 2017 r. Stażystki z opiekunem Mirosławą Ryś wróciły do Polski z fantastycznymi wspomnieniami i doskonałym doświadczeniem zawodowym. Jak same podkreślają, są zachwycone gościnnością, kulturą i tradycjami Węgrów oraz wysokim poziomem realizowanego programu wynikającego z projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem”. Cele założone ww. projekcie zostały osiągnięte z wielkim plusem.

Szczególne podziękowania kierujemy do szefa organizacji przyjmującej Fonix Dance Sport Gabora Doka i szefa Hary Hotel Istvana Szabo za zorganizowanie i bardzo sprawny przebieg naszego pobytu w Kecskemet. Zapamiętamy maj 2017, jako najlepiej i najbardziej efektywnie spędzony czas w naszym bratnim kraju na Węgrzech w roku szkolnym 2016/2017.

Mirosława Ryś
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |