AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(02.06.2017)

A A A

W dniu 29 maja o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się II posiedzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki, Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki, Sabina Cebula – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych oraz przedstawiciele gmin Powiatu Świdnickiego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. 

   

 

W czasie spotkania przedstawiono ogólny program działania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2017, Kierownik Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Nowak zapoznał zebranych z inwestycjami GDDKiA obejmującymi swoim zasięgiem Powiat Świdnicki, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy Mariusz Smok przedstawił stan bezpieczeństwa na drogach Powiatu Świnickiego, a Piotr Bizoń – inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - przypomniał zasady wyznaczania i oznakowywania dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu zostały nakreślone następujące cele dalszego działania w blokach tematycznych:

bezpieczny pojazd

  • przeprowadzenie bezpłatnych badań pojazdów pod kątem bieżącego stanu technicznego w ramach akcji „bezpieczne wakacje” oraz „bądź widoczny na drodze”,

bezpieczny człowiek

  • propagowanie noszenia elementów odblaskowych,

  • kontynuacja konkursu „najlepszy ośrodek szkolenia kierowców”,

  • zorganizowanie we wskazanych przez Gminy punktach egzaminów dla dzieci w ramach akcji „karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

bezpieczna droga

  • dokonanie przeglądu istniejących przejść dla pieszych pod kontem zapewnienia maksymalnych warunków bezpieczeństwa pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów placówek oświatowych,

  • podjęcie wspólnych działań związanych z przebudową i modernizacją sieci drogowej, za priorytetowe wskazano konieczność budowy ronda w obszarze skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z droga powiatową nr 3396D w Mielęcinie,

  • dalsza współpraca z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu w celu uregulowania stanu oznakowania przejazdów kolejowych na terenie Powiatu Świdnickiego.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

 

 

 


 

 |  do góry  |