AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Szkolna wymiana młodzieży w Powiecie Świdnickim 
(01.06.2017)

A A A

W dniach 21- 24.05.2017 r. nasz powiat odwiedziła grupa młodzieży wraz z opiekunami z Carl - von - Ossietzky Schule z Wiesbaden, która wspólnie z uczniami z II Liceum Ogólnokształcącego z Świdnicy wzięła udział w polsko- niemieckim projekcie pn. "Przeszłość i teraźniejszość- wspomnienia kształtują przyszłość. Wymiana młodzieży w Powiecie Świdnickim” w ramach programu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć 2017”.

Projekt został zrealizowany w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego- miejscu historycznym, w którym młodzież zapoznała się z historią rodziny von Moltke oraz działalności opozycyjnego wobec reżimu hitlerowskiego „Kręgu z Krzyżowej”. W ramach projektu zrealizowano wizytę w Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy wraz z warsztatami poświęconymi korespondencji obozowej. Tematyka warsztatów nawiązywała do idei międzynarodowego projektu Luigi Nono Il canto sospeso, zrealizowanego przez fundację niemiecko- włoską L’ Unione Europea z Berlina, który powstał w oparciu o listy napisane przez młodych ludzi skazanych na śmierć przez faszystów podczas II wojny światowej. Uczestnicy projektu zostali zaproszeni przez przedstawicieli Powiatu Świdnickiego oraz Fundacji L’ Unione Europea do udziału w uroczystej inauguracji projektu Nono w Świdnicy. Dodatkowo młodzież zapoznała się z wojenną historią zamku Książ, zwiedziła Kościół Pokoju w Świdnicy oraz Świdnicką Starówkę. Całości dopełniły zajęcia warsztatowe, zrealizowane przez pedagogów Fundacji Krzyżowa. Podczas spotkania w Domku na Wzgórzu młodzież zajęła się problematyką dyskryminacji, wykluczenia, przemocy i uprzedzeń. Program został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić konfrontację przeszłości i teraźniejszością, ale również stworzył impuls do wspólnych rozważań o przyszłości w kontekście europejskim. Realizacja projektu w miejscach pamięci umożliwiła pokazanie młodym ludziom stosowanych form terroru nazistowskiego, poznanie przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni, ale również pojawiających się oznak protestu i prób obalenia dyktatury. Istotnym aspektem projektu było uświadomienie młodym ludziom potrzeby pamiętania o ofiarach terroru. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Monika Pasternak - Domagała

 

   

   

   

   


 

 


 

 |  do góry  |