AKTUALNOŚCI

 

 

  

Rozstrzygnięcie dla ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
(25.05.2017)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 23 maja br. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  w 2017 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych oraz wysokość przyznanych dotacji określono w poniższym załącznikach  nr 1.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |