AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(22.05.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXXII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 24 maja 2017 r. o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, p. 225. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  b) nadania imienia Technikum w Strzegomiu;
  c) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Świdnicy;
  d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzegomiu;
  e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świebodzicach;
  f) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Siostry Marii Antoniny Kratochwil w Świebodzicach;
  g) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mrowinach;
  h) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
  i) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Bystrzycy Górnej;
  j) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Świdnicy;
  k) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Świdnicy;
  l) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Świdnicy;
  m) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Świdnicy;
  n) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Świdnicy;
  o) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świebodzicach;
  p) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Żarowie;
  q) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzegomiu;
  r) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy;
  s) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świdnicy;
  t) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Świdnicy;
  u) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Świdnicy;
  v) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 6 w Świdnicy;
  w) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świebodzicach;
  x) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarowie;
  y) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Strzegomiu;
  z) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Świdnicy;
  aa) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Strzegomiu;
  bb) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Świebodzicach.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |