AKTUALNOŚCI

 

 

  

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(27.03.2017)

A A A

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada na 5 maja i został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i jest integralnie związany z europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych (Rendez-vous de la Dignité ("Spotkanie z godnością"). 

Ustanawiając w tym samym czasie Dzień Godności, PSONI chciało podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna lub kolor skóry, płeć czy poglądy polityczne, nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery, jakie napotykają w życiu. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych, jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Impreza rozpocznie się 9 maja o godz.13.00 na placu przed UM w Świdnicy gdzie spotkają się wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia, osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie, władze powiatu, miasta, gmin, goście, uczniowie szkół, przyjaciele mieszkańcy powiatu, sympatycy Stowarzyszenia PSONI. Wychodząc barwnym pochodem ulicami Armii Krajowej, Wałbrzyską do Rynku postaramy się poruszyć serca i sumienia środowisk opiniotwórczych, kształtować opinię społeczną w kierunku akceptacji osób niepełnosprawnych, promować ich osiągnięcia w dziedzinie teatru, muzyki, plastyki, wspierać emocjonalnie ich rodziny. W trakcie imprezy usłyszymy Orkiestrę DETĄ z Żarowa, zespół Olszaniacy. O godz. 14.00 rozpocznie się happening. Przewidujemy wesołą zabawę, w niebo wyślemy balony z marzeniami ONI. Następnie w Teatrze pokażemy zdolności wokalne i teatralne naszych podopiecznych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców. Powiat Świdnicki na uroczystościach reprezentował Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |