AKTUALNOŚCI

 

 

   

 

Poznajmy się. Polsko - czeska integracja w "Ekonomiku" 
(10.05.2017)

A A A

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w kwietniu 2017 roku rozpoczął realizację mikroprojektu pn. "Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim". Mikroprojekt uzyskał dofinansowanie z programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdzialanie instytucji i społeczności, Dzialanie 1.

Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym. Partnerem mikroprojektu jest Obchodni akademie (Akademia Handlowa) z Nachodu. Głównym celem mikroprojektu jest wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej oraz integracja uczniów i nauczycieli partnerskich szkół. Ponadto realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami oraz naukę języka partnera. Cele projektu realizowane będą głównie poprzez udział w spotkaniach partnerskich organizowanych po obu stronach granicy. W dniach 26 - 27 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie, którego organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy. W ramach spotkania w środę 26 kwietnia odbyła się konferencja otwierająca mikroprojekt oraz przeprowadzono szereg wspólnych działań jak: prezentacja szkoły wraz z zapleczem dydaktyczno - sportowym, udział we wspólnych zajęciach, warsztatach językowych, wspólnych lekcjach oraz grach i zabawach integracyjnych, mających na celu lepsze poznanie i integrację uczniów i nauczycieli. Uczestnicy projektu wspólnie poznawali również i zwiedzali Świdnicę oraz atrakcje regionu. Wszystkie wyżej wymienione działania sprzyjały realizacji celów mikroprojektu tj. wzajemnemu poznaniu, zrozumienia i integracji oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. We wrześniu 2017 r. odbędzie się rewizyta "Ekonomika" w Nachodzie, na którą uczestnicy mikroprojektu czekają już z niecierpliwością.

 

   

 


 

 |  do góry  |