AKTUALNOŚCI

 

 

  

Rozstrzygnięcia ofert z art. 19 a 
(28.04.2017)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy na posiedzeniu 25 kwietnia br. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki i krajoznawstwa, w tym wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych w 2017 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Listę organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych oraz wysokość przyznanych dotacji określono w poniższych załącznikach  Nr 1 i Nr 2.

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |