AKTUALNOŚCI

 

 

  

Staże zawodowe w Portugalii 
(10.04.2017)

A A A

Od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy realizowany jest już czwarty projekt staży zagranicznych, ale pierwszy w ramach programu ERASMUS+ Akcja.1 Mobilność. Poprzednie trzy projekty były zrealizowane w latach 2007-2014 w ramach programu Leonardo da Vinci.

Nowy projekt pt. „ Europejskie praktyki zagraniczne z plusem” numer 2016-1-PL01-KA102-025521 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w roku szkolnym 2016/2017 w klasach III Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista (18 uczniów) oraz technik organizacji reklamy (10 uczniów), którzy odbędą 4- tygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Evora w Portugalii lub w miejscowości Kecskemet na Węgrzech. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

Dnia 5 marca 2017 r. pierwsza 14-osobowa grupa z nauczycielem Mirosławą Ryś wyruszyła do Portugalii na 4-tygodniowy staż do przedsiębiorstw w miejscowości Evora. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista pracowali na stanowiskach biurowych w dwóch oddziałach przedsiębiorstwa handlowego Intermarche, a uczennice kształcące się w zawodzie technik organizacji reklamy pracowały w agencjach reklamowych: Publiplanicie Produçoes Publicitárias Lda i Hangar Criativo Design e Publicidade oraz w komórce marketingu w hotelu Casa de Baco.

Jak podkreśla prezes organizacji pośredniczącej AENIE pan Jaime Araujo i koordynator grupy pan Rui Figueiedo, stażyści z Polski zdobywali doświadczenie zawodowe w najlepszych  przedsiębiorstwach w swoich dziedzinach w regionie Alentejo w kraju odkrywców Vasco da Gama i Krzysztofa Kolumba.

Staż w Portugalii zakończył się 31.03.2017 r. i grupa uczniów z fantastycznymi wspomnieniami i doskonałym doświadczeniem zawodowym i osobistym wróciła 1.04.2017 r. do Polski.

Uczestnicy stażu zbudowali doskonałą markę Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w powiecie, województwie, kraju i Europie, ponieważ zostali ocenienie przez m. in. portugalskich pracodawców i koordynatorów jako najlepsza europejska grupa w historii organizacji AENIE.

Mirosława Ryś
Zespół Szkół Ekonomicznych

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |