AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXX sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(21.03.2017)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXX sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 24 marca 2017 r. o godzinie 13.00, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WODNIAK w Zagórzu Śląskim ul. Spacerowa 6. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2017 rok;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  d) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Świdnickiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
  e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie gmina Dobromierz;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;
  g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |