AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ferie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu 
(01.03.2017)

A A A

Pracowite ferie. Pod takim właśnie tytułem grupa dzieci w wieku 5-9 lat spędziła tydzień rozwijając własne umiejętności poprzez zabawę. W dniach 13-17 luty 2017 roku w Poradni w Strzegomiu, odbył się stacjonarny turnus logopedyczny prowadzony przez neurologopedę (Annę Rydel), pedagoga (Ewelinę Białas) i psychologa (Paulinę Grzywaczewską). 

W każdym dniu grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez specjalistów. Tematyka logopedyczna zajęć obejmowała ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i słuchowe. Dzieci ćwiczyły i utrwalały prawidłową artykulację głosek, kształtowały prawidłowy tor oddechowy poprzez zabawę oraz usprawniały percepcję słuchową podczas zajęć logorytmicznych. Cały tydzień poświęcony był prawidłowej realizacji głosek szumiących (sz, ż, cz, dż). Oprócz ćwiczeń artykulacyjnych dzieci usprawniały mowę czynną poprzez odgrywanie reżyserowanych sytuacji i scenek oraz wcielanie się w różne postacie z życia codziennego. Ćwiczeniom i zabawom logopedycznym towarzyszyły codziennie zajęcia manualne z elementami terapii ręki, podczas których wykorzystywano różne formy i metody pracy. Przez zabawę dzieci usprawniały funkcje spostrzegania wzrokowego, orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo - ruchową oraz funkcje motoryczne.

Terapeutom zależało przede wszystkim na rozbudzeniu kreatywności dzieci. W ramach terapii pedagogicznej zorganizowano zajęcia muzyczno - ruchowe dające możliwość współgrania z rytmem muzyki, rozwijające umiejętność naśladownictwa i współżycia w grupie. Każdego dnia ćwiczono umiejętności relaksacyjne po to, aby każda osoba była wypoczęta, odprężona i zrelaksowana. Psycholog prowadziła gry i zabawy terapeutyczne, doświadczanie ciała i zmysłów, modelowanie emocji oraz terapię z wykorzystaniem piaskownicy sensoplastycznej. Przeprowadzane były zabawy podsumowujące związane z rozpoznawaniem emocji. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

   

 


 

 |  do góry  |