AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zaproszenie na spotkanie informacyjne 
(28.02.2017)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Fundacja Eudajmonia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące:
  1. projektu pn ,,Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest upowszechnienie usług asystenckich wśród osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje rekrutację, przeszkolenie i zatrudnienie asystentów i trenerów aktywności do świadczenia usług asystenckich.
  2. oraz projektu pn. ,,Zatrudnienie Wspomagane 3” współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy oraz utrzymanie tego zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy.

Projekty dotyczą działań na terenie powiatu świdnickiego w okresie 01.01.2017 r. - 31.03.2019 r.
Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat:

  • wsparcia asystenta, trenera aktywności dla osób z niepełnosprawnościami oraz psychologa/ doradcy całożyciowego dla otoczenia,
  • wsparcia trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy,
  • ofert pracy na stanowisko asystenta osoby z niepełnosprawnością/ trenera aktywności,
  • ofert pracy na stanowisko trenera pracy,
  • oraz wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, sala 225/226. Serdecznie zapraszam.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |