OŚWIATA

 

 

    

 
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno -przyrodniczych i cyfrowych w liceach ogólnokształcących

A A A

 

 Powiat Świdnicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0001/16

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Świdnickiego poprzez udostępnienie im wysokiej jakości usług publicznych w zakresie edukacji realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych o typie liceum ogólnokształcące.

Celem szczegółowym projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w

  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy,

  • II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy,

  • III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy,

  • Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu,

  • Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach

poprzez wyposażenie każdego z nich w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i informatycznych. Projekt przyczyni się do poprawy jakości nauczania w szkołach objętych projektem oraz pozwoli na sprostanie oczekiwaniom absolwentów gimnazjów odnośnie oferty edukacyjnej spełniającej wymogi współczesnego procesu edukacyjnego. Projekt zbuduje i utrwali wśród mieszkańców Powiatu Świdnickiego pozytywny wizerunek liceów ogólnokształcących, nastawionych na edukacją wykorzystującą współczesne nowoczesne technologie i naukę poprzez eksperyment.

Wartość projektu: 2.677.900,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 226 417,40 zł

 


 

 |  do góry  |