OŚWIATA

 

 

    


Informacje ogólne
A A A

 

Powiat Świdnicki realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 • "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0001/16
   

 • "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie i Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0002/16
   

 • Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 nr RPDS.03.03.04-02-0026/16
   

 • Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk"
   

 • Budowa drogi powiatowej 3396D
   

 • Dni Wallensteina w Świdnicy
   

 • Wrota do bajki
   

 • Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego
   

 • Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG
   
 • Projekt "Nowa perspektywa - lepszy start"
   
 • Czas na zawodowców
   
 • Międzypowiatowa droga do sukcesu
   
 • Scalanie gruntów

   

 


 

 |  do góry  |