AKTUALNOŚCI

 

 

  

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2017 ROK 
(23.12.2016)

A A A

Zarząd Powiatu Świdnickiego, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok.

W załącznikach, do pobrania, wzór ofert na realizację zadania publicznego oraz szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:

Oferty na zadania realizowane z art. 19 a tryb małych zleceń (formie uproszczona) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa będzie ogłoszony w styczniu w 2017 roku.

 

 

 


 

 |  do góry  |