AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXVIII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(23.12.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXVII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 28 grudnia 2016 r. o godzinie 14.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
  c) wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2016 rok,
  d) rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Godek na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Pana Grzegorza Kloca,
  e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 8. Wnioski i oświadczenia.

 9. Informacje dla radnych.

 10. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 

 


 

 |  do góry  |