AKTUALNOŚCI

 

 

  

Uroczyste obchody "Barbórki" w Zespole Szkół w Strzegomiu 
(09.12.2016)

A A A

Technikum Górnictwa Odkrywkowego w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło siódmy rok funkcjonowania w Zespole Szkół w Strzegomiu. W dniu 05.12.2016 r. już po raz szósty odbyła się uroczysta akademia z okazji "Dnia Górnika". "Barbórka" to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary - patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

   

 

Dzień ten przypomina polskiemu społeczeństwu ciężką i niebezpieczną pracę ludzi przy wydobywaniu naturalnych bogactw ziemi, w tym surowców skalnych. Na akademię zostali zaproszeni górnicy, skalnicy, przedstawiciele branży kamieniarskiej regionu strzegomskiego i miasta Strzegomia. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: ks. Marek Żmuda - kapelan górników branży kamieniarskiej, skalników a zarazem Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy, Krzysztof Skolak - prezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, Ryszard Chęciński, Antoni Larczyński, Stanisław Sitarz i Bogusław Skolak - członkowie Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, Aleksandra Skolak - Przewodnicząca Rady Fundacji "Bazalt" w Strzegomiu, Dorota Borkowska - prezes WiK-u, Michał Firlej - rzeczoznawca kamieniarski, właściciel Laboratorium Badania Kamienia i Kruszyw w Strzegomiu, Jacek Major - wiceprezes Fundacji "Bazalt", Jerzy Zysk - rzeźbiarz oraz Zbigniew Zych - właściciel firmy "Godstone". Akademii przyglądał się także, goszczący w naszej szkole - David Lezama, student z Universidad Iberoamericana w Meksyku. W tym roku po raz pierwszy oficjalną częścią barbórkowego spotkania w Zespole Szkół w Strzegomiu był obrzęd "Skoku przez skórę". To stary górniczy zwyczaj mający na celu oficjalnie przyjąć młodych adeptów w górniczy stan. Uczestniczyli w nim wyróżnieni uczniowie z klasy 4 TGO: Karolina Gap, Maciej Rudnicki, Krystian Jaszowski oraz Igor Kubiak. Do pasowania zaproszono: Promotora - Starą Strzechę Ryszarda Chęcińskiego, na Asesorów - zasłużone Stare Strzechy Bractwa Gwareckiego - Bogusława Skolaka i Antoniego Larczyńskiego, a na Mistrza - Stanisława Sitarza. Młode lisy przyrzekali: "Przyrzekamy na honor naszej szkoły, wiernie stać na straży godności stanu górniczego, stać karnie w szeregach polskich górników, a sumienną i ofiarną pracą przyczyniać się do dobrobytu naszej Ojczyzny". Po "skoku", każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. Cały obrzęd był doniosłym akcentem podkreślenia pięknej tradycji, którą zapoczątkowali w naszej szkole panowie Bogusław Skolak i Antoni Larczyński - za co w tym miejscu jeszcze raz serdecznie im dziękujemy. W czasie akademii przypomniano, że górnictwo odkrywkowe i podziemne ma część tradycji wspólną - razem noszą mundur górniczy, mają te same stopnie górnicze i tę samą patronkę - św. Barbarę. Wspomniano również, że działania TGO nie ograniczają się tylko do lekcji w szkole, ale także do aktywnego uczestnictwa w wielu wyjazdach przedmiotowych czy zaangażowania w lokalną działalność. Ważnym momentem było również wręczenie przez Roberta Wójtowicza - dyrektora ZS statuetek "Przyjaciela Szkoły": pani Dorocie Borkowskiej i panom: Jackowi Majorowi i Michałowi Firlejowi za owocną współpracę ze szkołą. Natomiast miniprzedsiębiorstwo "Brelkam" złożyło podziękowania pani Aleksandrze Skolak za pomoc przy realizacji projektu. Po akademii wszyscy obecni wzięli udział w biesiadzie. Był to czas na słodki poczęstunek, odtańczenie "Trojaka", odśpiewanie piosenek górniczych, nie zabrakło również tańców biesiadnych. Sympatyczna atmosfera sprzyjała dobrym humorom wśród wszystkich uczestników, jak i odczuciu prawdziwego świętowania "Dnia Górnika 2016". Akademię poprowadzili przedstawiciele wszystkich klas technikum górnictwa odkrywkowego w osobach: Piotr Szewczyk, Justyna Wojtowicz, Dominik Fornal i Zuzanna Kornaś, przygotowaną pod kierunkiem: Renaty Dziurli i Agnieszki Oleszko, przy współpracy Elżbiety Milańczyk, Marzenny Łaciuk i Jacka Sozańskiego.

Renata Dziurla - Zespół Szkół w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |