AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXVII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(09.12.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXVII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 14 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

Porządek obrad'

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie informacji dot. stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2015r. oraz opracowania pt. "Badanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu świdnickiego".
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Świdnickiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
  d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje dla radnych.
 14. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |