AKTUALNOŚCI

 

 

  

"Dlatego TU mieszkam" 
(05.12.2016)

A A A

Realizowany w Zespole Szkół w Strzegomiu projekt pn., "Dlatego TU mieszkam" powstał w związku ze słabnącą wśród młodzieży aktywnością i działalnością społeczną oraz malejącym zainteresowaniem środowiskiem lokalnym i niską identyfikacją z "Małą Ojczyzną". 

Celem projektu było utworzenie interaktywnej mapy regionu Strzegomia pn., "Dlatego TU mieszkam", promującej i upowszechniającej informacje o regionie, urozmaicenie oferty turystycznej, a także uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych. Konieczne okazało się wsparcie młodzieży w działaniach na rzecz integracji pokoleniowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży ze środowiskiem lokalnym. W miesiącu październiku i listopadzie przeprowadzone zostały zajęcia uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Zgodnie z założeniami powstało 6 grup: "Wehikułem w głąb Ziemi" - geologia terenu; "Z lotu ptaka" - punkty widokowe; "Cuda architektury" - obiekty architektoniczne; "Ukryte w kamieniu" - szlakiem rzeźb i pomników; "Z młotem na czasie" - innowacje w branży kamieniarskiej; "W szkolnej ławie" - edukacja w branży. W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty: "Role w zespole", "Z aparatem foto w teren", "Tworzenie map interaktywnych". Odbył się także pieszy rajd po "Granitowym Sercu Polski". Ostatnim punktem zadania, "Dlatego TU mieszkam" była konferencja pn. "Od słowa do słowa i będzie rozmowa", w której uczestniczyli zaproszeni goście: Krystian Ulbin - Pełnomocnik Marszałka do spraw młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Suchyta - Burmistrz Miasta Strzegomia, Bogusław Skolak, Krzysztof Kaszub, Krzysztof Kalinowski, Krzysztof Skolak i Jacek Major. Realizatorami zadania była: Fundacja Bazalt wraz z koordynatorkami projektu: Agnieszką Oleszko, Renatą Dziurlą i Iloną Dobrochowską oraz grupa 36 uczniów z Zespołu Szkół w Strzegomiu - z Technikum Górnictwa Odkrywkowego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego i Technikum Informatycznego. Całe zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt rozbudził w młodzieży ciekawość poszukiwania wiadomości na temat lokalnej historii, geografii oraz geologii, zwiększyło się zainteresowanie dziedzictwem kulturowym okolicy oraz innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w regionie. Wzmocniła się również tożsamość i patriotyzm lokalny. Efekt końcowy projektu znajduje się na stronie:
www.facebook.com/Dlatego-TU-mieszkam-552120938319399 oraz www.zs.strzegom.pl/ 

Koordynatorzy projektu - Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

 

 


 

 |  do góry  |