AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowy konkurs o dopalaczach 
(28.11.2016)

A A A

Powiat Świdnicki, Straż Miejska w Świdnicy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy po raz pierwszy zorganizowali konkurs dotyczący profilaktyki używania dopalaczy pt. „Jestem cool- dopalacze nie ściągną mnie w dół”.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych, wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów. Konkurs  był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu świdnickiego i okazał się dobrą formą profilaktyki i edukacji, poszerzył wiedzę młodych ludzi  na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, pozwolił również krytycznie spojrzeć na problem uzależnień. Cały konkurs składał się z 5 etapów: scenki rodzajowej przedstawiającej negatywny wpływ “dopalaczy” na młodych ludzi, quizu, opracowania i zaprezentowania hasła dotyczącego zachęcającego młodych ludzi do stronienia od sięgania młodzieży po substancję psychoaktywne, prac plastycznych w postaci plakatów i komiksów. Jak wynika z badania „Postrzeganie problemu dotyczącego zażywania dopalaczy” przeprowadzonego na zlecenie MSW, dopalacze w percepcji Polaków stanowią największe wśród uzależnień zagrożenie zdrowotne. Gdy pięć lat temu Sejm RP przyjął ustawę o zamknięciu sklepów z dopalaczami, wydawało się, że młodzież będzie już bezpieczna. Dziś substancje psychoaktywne – w jeszcze gorszej formie i bardziej niebezpieczne – znowu znajdują się na rynku. W internecie sprzedaje się je zupełnie legalnie. Z tego też powodu warto wśród młodzieży prowadzić działania profilaktyczne na szeroką skalę i informować o występujących zagrożeniach. Nagrody konkursowe ufundowali: Powiat Świdnicki, Urząd Miejski w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica. Organizatorzy dziękują też dyrekcji I LO w Świdnicy za udostępnienie sali oraz sponsorom Cukierni “Kasia”i hurtowni Alema w Świdnicy.

Barbara Świętek
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |