AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nie ma nic bardziej skutecznego niż dzielenie się pomysłami, historią i wiedzą 
(22.11.2016)

A A A

ISCA (International Sport and Culture Association) oraz partnerzy projektów Erasmus + (ActiveVoice, PASS Project, FlashMOVE and Journey of Hope) mogli podzielić się swoimi doświadczeniami podczas spotkania i konferencji Moving Europe - Moving People, która w dniach 14-17.11.2016 odbyła się w Ljubljanie.

Była to nieliczna z okazji do spotkania się organizacji sportu masowego, naukowców, przedstawicieli sektora sportowego, organizatorów i władz publicznych w celu omówienia przyszłego wdrażania działań Unii Europejskiej w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego (HEPA) - wytycznych i perspektyw zmian na przyszłość.

Podczas konferencji mocno podkreślono, że nie wystarczą działania polityczne, uchwalenie budżetu czy opracowanie ustawy. Brak aktywności fizycznej jest kwestią złożoną i musi być rozwiązywana wspólnie. Oddolne organizacje sportowe często nie zdają sobie sprawy, że mają one ogromne, jak nie największe znaczenie we wprowadzaniu zmian. Podstawą jest komunikacja między partnerami i sektorami lokalnymi oraz docieranie do świadomości przez kampanie informacyjne i naświetlanie statystyk. Ważne jest, by połączyć siły i koordynować nasze działania, ponieważ wszyscy działając w sporcie mamy ten sam cel.

Gośćmi konferencji byli m.in.:

Mogens Kirkeby - Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Kultury I Sportu (ISCA)
Vincent Chaudel - Vice prezes Sport i Obywatelstwo - sportu służbie społeczeństwu (Sport and Citizenship)
Richard Bailey - Międzynarodowa Rada Sportu i Wychowania Fizycznego (ICSSPE)
Andrea Backovic Jurican - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Słowenii
Randy Rzewnicki - Europejska Federacja Cyklistów (ECF)
Pauline Harper - Sieć Europejska EPODE
Florence Mondin - Komisja Europejska
Oprócz konferencji Moving Europe - Moving People podczas spotkania w Ljubljanie odbyły się również podsumowania projektów organizowanych w ramach Erasmus +.

W dniu poświęconym podsumowaniu FlashMove udział wzięła reprezentująca organizatorów tegorocznego FLashMove w Polsce - Zuzanna Panek z LZS Świdnica. Każdy z partnerów zaprezentował swoje wydarzenie, analizowaliśmy, co należy poprawić, zmienić i czyniliśmy plany na przyszły rok. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że idea flashmobe zostanie zachowana, lecz flashmove będzie dużym jednodniowym wydarzeniem odbywającym się w jeden konkretny dzień w całej Europie. Podczas spotkania z europejskimi partnerami ambasadorka kampanii NowWeMove Laska Nenova podsumowała tegoroczne rezultaty. A więc w roku 2016, odbyły się 243 wydarzenia, w 31 europejskich krajach, w 155 miastach. Przy organizacji współpracowało 239 agentów ruchu, wspólnie rozpoczęło Europejski Tydzień Sportu ok 9000 tancerzy oraz ok. 18 000 widzów. Świdnica była częścią tego wydarzenia, a Polski FlashMOVe (Świdnica + Mikołów) został oceniony jako jeden z najlepiej przygotowanych. Cieszymy się bardzo i podejmujemy wyzwanie, by za rok było nas jeszcze więcej! W roku 2017 Europejski Tydzień Sportu odbędzie się w dniach 23 - 30 wrzesień, datę FlashMove poznamy na początku grudnia. Łącznie w Ljubljanie spotkało się 50 uczestników z 20 różnych krajów, z 30 różnych organizacji.

NIEAKTYWNI FIZYCZNIE NA ŚWIECIE:

 • Azja 17%

 • Afryka 27,5%

 • Zachodnie wybrzeże Pacyfiku 33,7%

 • Europa 34,8%

 • Wschodnia część morze Śródziemnego 43,2%

 • Ameryka 43,3 %

STATYSTYKI - FAKTY O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ EUROPEJCZYKÓW:

 • Każdego roku 1 milion ludzi umiera z przyczyn związanych z bezczynnością/brak ruchu

 • Brak aktywności fizycznej jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla zdrowia i szacuje się przypisać do jednego miliona zgonów (około 10% ogółu,

 • Szacuje się, że jedna na trzy osoby jest niewystarczająco aktywna

 • Szacuje się, że ok 70% młodzieży nie spełnia minimalnych wymogów aktywności fizycznej (60 min/dziennie intensywnego ruchu)

 • Dziewczynki są mniej aktywne niż chłopcy i kobiety są mniej aktywne niż mężczyźni
  (33,9% nieaktywnych kobiet, 27,9% nieaktywnych mężczyzn)

 • Szacuje się, że sześć na dziesięć osób w wieku powyżej 15 roku życia nigdy lub bardzo rzadko uprawia sport

 • Na pytanie: jak często uprawiasz sportu lub ćwiczysz - NIGDY odpowiedziało:
  - Najmniej odpowiedzi NIGDY (najbardziej aktywni) - Szwecja, Dania, Finlandia, Słowenia
  To kraje, w których aktywność fizyczna jest traktowana jako styl życia, zwykła codzienność, nie konieczność
  - Najwięcej odpowiedzi NIGDY - Malta, Bułgaria, Portugalia, Włochy, Grecja
  Polska ponad 50% odpowiedzi NIGDY - co klasyfikuje nas na 9 miejscu od końca

 • ówczesne pokolenie 10 - Latków będzie pierwszym, które będzie żyło 5 lat krócej od swoich rodziców

 • w Polsce zbyt mało popularna jest jazda na rowerze (wykorzystywana, jako środek transportu) - tylko 18% ludzi powyżej 15 r.ż. jeździ na rowerze raz w tygodniu, a tylko 4,5% pięć razy w tygodniu lub częściej

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia otyłość i nadwaga szacowane są głównymi przyczynami 44% wszystkich przypadków cukrzycy na całym świecie, 23% niedokrwienny choroby serca.

ZALECENIA:

 • DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 5 - 17 - co najmniej 60 minut aktywności fizycznej dziennie

 • DOROŚLI - co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń fizycznych na tydzień lub 75 minut intensywnych/energetycznych ćwiczeń na tydzień

 

   

   

 


 

 |  do góry  |