AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXV sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(21.10.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXV sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 26 października 2016 r. o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala nr 225.

Porządek obrad wygląda następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z kontroli z realizacji inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy".

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  d) szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
  e) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Świdnicy do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  f) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |