AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów z Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach 
(19.10.2016)

A A A

Dnia 14 października 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz orderów, odznaczeń i nagród dla nauczycieli.

Wyróżniona podczas uroczystości młodzież to stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 2015/2016. Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Gośćmi uroczystości byli m.in. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, która wręczała stypendystom dyplomy, a także Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. W gronie najlepszych dolnośląskich licealistów znalazła się uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach - Aleksandra Mazurkiewicz, która uzyskała najwyższą średnią w szkole, a tym samym stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy Oli.
LO Świebodzice

 

   

 

 


 

 |  do góry  |