AKTUALNOŚCI

 

 

  

Droga Boleścin-Krzczonów już po remoncie 
(18.10.2016)

A A A

W poniedziałek 17 października odbył się odbiór wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 2878 D na odcinku Boleścin-Krzczonów. Remont odbył się w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". 

Prace rozpoczęły się pod koniec maja tego roku i obejmowały między innymi: przebudowę jezdni, wykonanie zjazdów, odtworzenie odwodnienia, rozbiórka elementów dróg i przepustów oraz wykonanie chodników. Długość przebudowanego odcinka wynosił 1870 m. Był to I etap inwestycji, w ramach, której przebudowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości 3678 m. Koszt inwestycji to ponad 1 mln. 600 tys. zł. z czego ponad 800 tys. zł. pochodziło z budżetu państwa, 477 tys. z budżetu Gminy Wiejskiej Świdnica, 130 tys. zł. to dotacja z budżetu miasta Świdnicy a 200 tys. to wkład Powiatu Świdnickiego.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |