AKTUALNOŚCI

 

 

  

Międzypokoleniowy Bieg Pojednania 
(28.09.2016)

A A A

Projekt "Rodzina bez przemocy" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie skuteczności działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie powiatu świdnickiego. Międzypokoleniowy Bieg Pojednania w Krzyżowej rozpoczyna działania w tym obszarze integrując uczestników w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Krzyżowa 29.09.2016 r.
Start godz. 10:00

Zgłoszenia do biegu przyjmuje Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyska 25-27:

 

 


 

 |  do góry  |