AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wycieczki zawodoznawcze dla uczniów Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Strzegomiu rozpoczęte 
(22.09.2016)

A A A

Uczniowie klas technikum górnictwa odkrywkowego rozpoczęli swoje doświadczenia zawodowe poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych. W zeszłym tygodniu odbyła się wycieczka przedmiotowa do kopalni gliny "Stanisław".

Uczniowie z klas 1-4 Technikum Górnictwa Odkrywkowego pod opieką Jacka Sozańskiego, Renaty Dziurli i Małgorzaty Kossak - mieli okazję zobaczyć całą odkrywkę i poznać proces wydobywczy złóż glin ogniotrwałych Rusko-Jaroszów. Zagadnienia z zakresu górnictwa odkrywkowego stały się nie tylko teorią, ale i naocznym potwierdzeniem. Była to okazja do obserwacji pracy maszyny przy urabianiu kopaliny, zapoznania się z geologią terenu i z technologią eksploatacji złóż.

Wycieczka stanowiła wielką atrakcję i wytworzyła wiele pozytywnych wrażeń, w końcu nie każdy może mieć okazję "zejścia" na dno odkrywki. Serdecznie dziękujemy pani Wandzie Grzych i panu Zdzisławowi Szyszka za przeprowadzenie fachowej "lekcji w terenie". Młodzież wróciła z dodatkowym zasobem wiedzy w zakresie: geologii, technologii eksploatacji złóż, różnorodności maszyn górniczych, rekultywacji terenu i ekologii. Dopełnieniem wycieczki, w ramach integracji klas górniczych, był grill nad stawem "Nadzieja". Plany w tym roku szkolnym, na dodatkowe pogłębianie wiedzy z zakresu górnictwa odkrywkowego zostały rozpoczęte.

Renata Dziurla - Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |