AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Come Together” za nami 
(22.09.2016)

A A A

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy realizuje przy wsparciu Fundacji V4Sport europejski projekt Come Together. Współpraca z Fundacją V4Sport dwóch koordynatorek Aleksandry Warchały i Zuzanny Panek rozpoczęła się podczas szkolenia „Kobiety w sporcie”. Potem była wspólna praca przy Strategii rozwoju LZS i w końcu zaproszenie do Bolonii, by stamtąd przywieść do świdniccy projekt „Come Together”.

   

 

Projekt Come Together jest współfinansowany przez Europejski Program Erasmus +. Ma on na celu podniesienie i zachęcenie do aktywności fizycznej młodych Europejczyków w wieku 16 – 18 lat. Świdnica jest jedynym miastem w Polsce i jednym z 6 w Europie, w którym odbyło się wydarzenie, promujące także trwający Europejski Tydzień Sportu.

Projekt był podzielony na dwa etapy. Pierwszym z nich było przeprowadzenie wśród uczniów ZSM testów z wykorzystaniem pulsometru, które pozwoliły określić prędkość szybkiego chodu – powolnego biegu, dzięki temu byliśmy w stanie określić, z jaka prędkością (kontrolując puls) uczniowie potrafią pokonać odcinek 1 km i ile kilometrów pokonają w czasie jednej godziny. Ten test pozwolił na podzielenie uczniów na grupy.

Efektem końcowy projektu był odbywający się właśnie 20 września bieg finałowy. Uczestnicy zgodnie z ustalonymi wcześniej prędkościami stawiali się na starcie – począwszy od grupy najwolniejsze do tej najszybszej. Dystans biegu wynosił 3000 m – były to dwa okrążenia wokół Zalewu Witoszówka. Grupa, „5”, która zgodnie z przypisaną cyfrą poruszała się w tempie 5km/h pokonała dystans w czasie 36 minut, a grupa najszybsza, czyli „10” w czasie 18 minut. Efektem końcowym było tytułowe „Come Together”, czyli wspólne spotkanie się wszystkich uczestników na mecie. Cel został osiągnięty, a zwycięzcami byli wszyscy ci, którzy wzięli udział w biegu. Oprócz uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w biegu wystartowali także dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne, a wśród kibiców byli Starosta powiatu świdnickiego - Piotr Fedorowicz, Wicestarosta - Zygmunt Worsa oraz Zbigniew Okarmus - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Po biegu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat. Dla wszystkich zgromadzonych w tym dniu nad zalewem czekała przygotowana przez organizatorów kawiarenka oraz owocowo – warzywny poczęstunek. Nie zabrakło także innych sportowych atrakcji, można było zapoznać się z ofertą Studia Treningu Personalnego – NaSportowo, Energia Fitness Klub oraz Fighter Klub Kaczmarek Grodowski. Ze strony koordynatorek projektu serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas przy organizacji projektu. Zarówno w pierwszy etapie testowym jak i w wielkim zakończeniu „Come Together”.

Powiatowe Zrzeszenie LZS

 

 


 

 |  do góry  |