AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przebudowa drogi powiatowej Zebrzydów - Kątki 
(16.09.2016)

A A A

12 września oddano do użytku 1,5 km, przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 2903 D, pomiędzy miejscowościami Zebrzydów i Kątki. Droga przebudowana została w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Zakres prac obejmował między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdami, wykonanie rowów oraz oczyszczenie i pogłębienie istniejących w ciągu drogi, umocnienie skarp rowu płytami oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Wartość przeprowadzonych prac to 800.499 zł. z czego ponad 160 tys. to wkład powiatu a 640 tys. to dotacja rządowa.

 

   

 

 


 

 |  do góry  |