AKTUALNOŚCI

 

 

  

Chodnik i ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej Świdnica - Witoszów Dolny 
(14.09.2016)

A A A

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przemieszczających się pomiędzy Witoszowem Dolnym a Świdnicą to główny powód podjęcia działań związanych z budową chodnika na tym odcinku drogi. Duże natężenie ruchu kołowego stwarzało zagrożenie dla mieszkańców Gminy Świdnica korzystających z tej drogi. 

Stąd też działania Powiatu Świdnickiego i Gminy Wiejskiej Świdnica zmierzające do rozwiązania tego problemu. Dodatkowym impulsem do działania było zakończenie przebudowy na terenie miasta Świdnica ronda u zbiegu ulic Wałbrzyska - Kochanowskiego - Polna Droga. Wykonany w roku 2015 w ramach tej inwestycji chodnik oraz ścieżka rowerowa znalazła naturalne przedłużenie w kierunku Witoszowa Dolnego a zadeklarowana chęć władz Miasta Świdnica w realizację tego zadania spowodowała, iż w roku 2016 powstaje chodnik na długości ok. 660 m a ścieżka rowerowa została wydłużona o 200 m (od ronda przy ul. Wałbrzyskiej do zjazdu do pogotowia ratunkowego). Przedmiotowe zadanie realizują dwie firmy: na terenie miasta Świdnica (ścieżka rowerowa, chodnik i przykrycie rowu) realizowana jest przez firmę "Stańczyk" ze Świebodzic natomiast odcinek pozamiejski wykonuje firma Skanska S.A. Łączny koszt robót to kwota 310.000 zł. Wybudowany, na tym odcinku drogi, chodnik wraz ze ścieżką rowerową poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruch a w szczególności pieszych.

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |