AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w niezależnym funkcjonowaniu - usługa asystencji osobistej 
(12.09.2016)

A A A

,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością w niezależnym funkcjonowaniu - usługa asystencji osobistej” to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Eudajmonia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Zarząd Powiatu Świdnickiego.

Założeniem realizowanego przez Fundację zadania jest poprawa sytuacji życiowej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością przy wykorzystaniu usług asystencji osobistej. 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług asystenta osobistego. Jego praca obejmować będzie działania o charakterze wspierającym osoby z niepełnosprawnością w wypełnianiu ról społecznych,
w tym m.in.:

  1. pomoc w dojeździe w wybrane miejsce,

  2. pomoc w załatwianiu spraw codziennych oraz urzędowych,

  3. pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji i sportu,

  4. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych wyłącznie w przypadkach, gdy wymaga tego udział w życiu społecznym,

  5. pomoc w aktywizacji zawodowej.

Usługi asystencji osobistej realizowane będą do dnia 30 listopada 2016 r.

Fundacja planuje objąć wsparciem grupę co najmniej 40 osób w wymiarze 830 godzin łącznie. Usługa asystencka będzie miała charakter wsparcia indywidualnego z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb, dlatego nie określono z góry limitu godzin na jedną osobę.

Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne:

  • zamieszkujące na terenie powiatu świdnickiego,

  • wobec których nie jest realizowana inna forma wsparcia finansowanego ze środków PFRON,

  • które w czasie korzystania z usługi asystencji osobistej nie są objęte inną formą wsparcia/usług, bez względu na źródło ich finansowania.

Uwaga! Usługi asystencji osobistej nie mogą obejmować usług opiekuńczych w rozumienie przepisów prawa.
Rekrutacja rozpoczęta!

Chęć skorzystania z usług asystenta można zgłaszać bezpośrednio w Biurze Fundacji Eudajmonia, pod nr tel. 881 476 976 lub za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na ternie powiatu świdnickiego.

 

 


 

 |  do góry  |