AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(30.08.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXIII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 31 sierpnia o godz. 15 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 |  do góry  |