AKTUALNOŚCI

 

 

  

Tradycja łączy pokolenia 
(20.07.2016)

A A A

Projekt „Tradycja łączy pokolenia” złożony przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał dofinansowanie z  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych, poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz wykorzystanie i zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń.

Projekt kierujemy do 2 pokoleń (seniorów i juniorów) zamieszkujących 3 powiaty Dolnego Śląska – powiat świdnicki, wałbrzyski i dzierżoniowski. Planujemy objęcie wsparciem, co najmniej 165 osób, w tym uczestnictwo 120 seniorów w wieku 60 +oraz 45 przedstawicieli osób do 35 roku życia. Zakłada on wzajemne oddziaływanie i uczenie się, stąd działania zaplanowane obejmują m.in. warsztaty, wyjazdy edukacyjne, konferencje szkoleniowe.

Do 31 grudnia 2016 r. zrealizujemy 6 modułów:

 1. „Piękniejemy z wiekiem”

 2. „Ocalić od zapomnienia”

 3. „Moja historia – wczoraj i dziś”

 4. „Maxi KAZ- kultura, aktywność i zdrowie”

 5. „Przygotowanie do wolontariatu”

 6. Tradycja łączy pokolenia – smaki dzieciństwa”

Zorganizujemy Wystawę „Moja historia”, wspólne obchody Dnia Seniora oraz Wigilię Międzypokoleniową a także wydamy Pamiętnik ze wspomnieniami Seniorów, będący żywym przykładem na mozaikę międzykulturową, jaką jest nasz region dzięki biografiom Seniorów.

Proponujemy:

 • cykl warsztatów fotograficznych i dziennikarskich z elementami obsługi komputera a także warsztatów przewodnickich po mieście i okolicy

 • spotkania z ekspertami z zakresu żywienia, zdrowia i urody, komunikacji międzypokoleniowej a także m.in. z psychologiem

 • wycieczki krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich zamków i ogrodów

 • spacery krajoznawcze – szklakiem dolnośląskich uzdrowisk

 • spotkania „Ze sztuką na Ty” oraz wyjazdy do muzeów i obiektów sakralnych

 • warsztaty dla Seniorów „Przygotowanie do wolontariatu międzypokoleniowego”

 • warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa”

Zapraszamy także osoby w wieku 60 + oraz osoby do 35 roku życia do przeżycia wspólnego spotkania, podczas którego Seniorzy podzielą się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, opowiedzą własną historię oraz historię miejsc, tradycji, smaków, które pamiętają z dzieciństwa. Efektem tego spotkania będzie udokumentowanie historii osób, ich losów a także wspomnień dla przyszłych pokoleń i  stworzenie Pamiętnika „Ocalić od zapomnienia”. Chcemy uchwycić i zachować mozaikę wielokulturową dla kolejnych pokoleń Dolnoślązaków.

Projekt trwa od sierpnia do grudnia 2016 i jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty projektu „Tradycja łączy pokolenia”. W dniach 12-13 września w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” w ramach projektu organizujemy konferencję inaugurującą dot. komunikacji międzypokoleniowej i procesów- jak pięknieć z wiekiem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Tradycja łączy pokolenia” jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie www.krzyzowa.org.pl w zakładce ASOS.

Szczegółowych informacji udziela pani Alicja Przepiórska pod numerem telefonu 797993698 lub mailowo alicja@krzyzowa.org.pl Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatne, zapewniamy zorganizowany dojazd, poczęstunek, zespół doświadczonych ekspertów oraz dobrą atmosferę w otoczeniu zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Krzyżowej.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

 

 


 

 |  do góry  |