AKTUALNOŚCI

 

 

  

Prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach 
(07.07.2016)

A A A

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Obserwacji i pomiarów dokonywali będą pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut.

- Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska - czytamy w piśmie przesłanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa wstępu na teren lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 

 

 


 

 |  do góry  |