AKTUALNOŚCI

 

 

  

Projekt " Moja aktywność - moje zdrowie" 
(07.07.2016)

A A A

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu został zakończony projekt "MOJA SPRAWNOŚĆ- MOJE ZDROWIE", realizowany w ramach zadania publicznego przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działające na terenie szkoły. Pozyskane na ten cel środki finansowe pochodziły w większości ze STAROSTWA POWIATOWEGO ŚWIDNICA.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz opiekunami uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych na basenie krytym w Świebodzicach. Środowisko wodne to doskonałe miejsce do przeprowadzenia zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie. Były gry i zabawy, była nuka pływania i zawody dla tych którzy tę umiejętność już posiadają. Wśród uczestników wyjazdu pojawiły się osoby, które na basen przyjechały pierwszy raz i musiały pokonać lęk przed nowym.

Drugą atrakcyjną formą aktywności była hipoterapia, przeprowadzona w Stadninie Koni w Szymanowie. Tu odbyły się dwa wyjazdy, najpierw dla grupy uczniów starszych, a następnie dla młodszych. Podział na grupy wiekowe zapewnił optymalne warunki do przeprowadzenia terapii. Pod okiem specjalistów hipoterapeutów, wszyscy uczestnicy projektu brali aktywny udział w zajęciach. Próbowali swoich sił jako jeźdźcy i pokonywali własne lęki.

Zaplanowane w projekcie działania okazały się skuteczną formą terapii. Przyniosły wiele wymiernych efektów wśród uczestników zadania, co jest szczególnie ważne w terapii osób niepełnosprawnych. To utwierdza nas w przekonaniu o słuszności w podejmowaniu tego typu przedsięwzięć.

Koło TPD przy ZSS
w Strzegomiu

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |