AKTUALNOŚCI

 

 

  

"NASZ ŚWIAT - warsztaty edukacji globalnej" – zakończone 
(23.06.2016)

A A A

Uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu w składzie: Urszula Kowalak, Emilia Stempin i Dominik Baumel, pod opieką Pani Renaty Dziurli, ukończyli projekt edukacyjny "NASZ ŚWIAT", organizowany przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka w Warszawie. 

   

 

Należy wspomnieć, że młodzież z Zespołu Szkół już trzeci rok z rzędu zakwalifikowała się i brała udział w takim projekcie. Program trwał od października 2015 roku do czerwca 2016 r. Spotkania te dzięki Panu Robertowi Łuczakowi oraz Pani Elżbiecie Kielak wniosły do życia uczestników wiele wrażeń, nowych informacji, a przede wszystkim wiedzy w zakresie następujących zagadnień:

- dla młodzieży: Edukacja globalna - zrozumieć świat daleki i bliski; Migranci i uchodźcy - zrozumieć drugiego człowieka; Globalne Południe, globalna Północ; Co to jest rozwój i jak go mierzyć?; Milenijne Cele Rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju, Wasze Cele Rozwoju; Moja świadomość, moje decyzje, moje zaangażowanie: opowieść o pomaganiu, sprawiedliwy handel, odpowiedzialna i świadoma konsumpcja; Zasoby naturalne: woda, lasy, ropa naftowa; Przyrodnicze uwarunkowanie rozwoju; Zmiany klimatyczne i ich negatywne skutki; Zmiana zaczyna się w naszych głowach - w poszukiwaniu Obywatela Świata.
- dla nauczycieli: Edukacja globalna – jak ją rozumieć w kontekście szkoły; Edukacja globalna a mechanizmy pracy na styku kultur – etnocentryzm i jego wpływ na sposób mówienia o innych częściach świata; Edukacja globalna w szkołach – gdzie szukać źródeł i inspiracji; Wrażliwość antydyskryminacyjna i proces stereotypizacji jako baza wiedzy i kompetencji w Edukacji Globalnej; Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa; Jak pracować z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji – podstawowe informacje na temat procesu adaptacji kulturowej.

Podczas ostatniego spotkania w Warszawie, oprócz tradycyjnych zajęć, zorganizowana była trzygodzinna, bardzo interesująca gra miejska na warszawskiej Pradze. Dzięki temu zwiedziliśmy całą dzielnicę stolicy, poznaliśmy jej zakamarki i polepszyliśmy swoją orientacje w terenie, pracę z mapą i pracę w grupie, tym bardziej, że grupy stanowiła młodzież losowo wybrana. Na warsztacie podsumowującym każdy z uczestników projektu otrzymał dyplom oraz pamiątkę w postaci książki pt. "NieObcy". To zbiór opowiadań polskich pisarzy opisujących życie uchodźców, a także nawołujących do pomocy. Uwieńczeniem ośmiomiesięcznego projektu była uroczysta kolacja w Restauracji „Kmicic” na Starym Mieście. Wrażeń przywieźliśmy mnóstwo, jak również bogatą dokumentację fotograficzną. Ogromne podziękowania i wyrazy uznania należą się dla Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka w Warszawie za organizację projektu kształtującego młodych ludzi, jak i ich opiekunów.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |