AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(19.05.2016)

A A A

12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którego głównym tematem był Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie świdnickim. W posiedzeniu brali zaproszeni goście, m. in: Monika Bieżyńska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy oraz Andrzej Bielarczyk - Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Edmund Staniewski, który przywitał zaproszonych gości, radnych Komisji oraz zaproponował porządek posiedzenia, który został zatwierdzony przez Komisję.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Temat bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie świdnickim za 2015 r. oraz bieżąca działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy zreferowała Monika Bieżyńska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która stwierdziła między innymi, że działalność Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2015 r. ukierunkowana była głównie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez wzmożenie nadzoru sanitarnego nad:

 • obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

 • żywnością,

 • placówkami oświatowymi,

 • podmiotami świadczącymi usługi medyczne,

 • jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na pływalniach,

 • środkami zastępczymi (dopalacze),

 • oraz prowadzeniem działań oświatowych i promocja zdrowia.

W roku 2015 przeprowadzono 3238 kontroli związanych z bezpieczeństwem żywności (50% z bezpieczeństwem żywności). Wydano łącznie 1757 decyzji merytorycznych i płatniczych na łączną kwotę 165 tys. zł w tym 89 tys. zł to decyzje dot. dystrybucji środków zastępczych tzw. "dopalaczy"

 • wydano 205 postanowień

 • nałożono 114 mandatów na łączną kwotę 29 tys. zł

 • wykonano 8950 oznaczeń i pomiarów laboratoryjnych

 • pobierano próbki wody pitnej w ilości 226 ze wszystkich wodociągów naszego powiatu

 • pobrano 82 próby ciepłej wody w hotelach, szkołach, szpitalach, internatach, basenach

 • pod nadzorem stacji jest 6 basenów krytych i 4 odkryte; stan basenów (sanitarny i techniczny) 9 szt. był bez zastrzeżeń

 • 25% decyzji dotyczyło kontroli żywności w sklepach, restauracjach, próbki pobierano z owoców, ryb, konserw

 • kontrolowano zakłady fryzjerskie, stomatologiczne, kosmetyczne

 • podjęte zostały działania oświatowe dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia w tym zorganizowano szkolenia takie jak:

 1. "Higiena i dezynfekcja w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej" - uczestniczyło 127 osób

 2. "Legionella - bakteria z wody" - 27 uczestników

 3. "Higiena i Profesjonalna Dezynfekcja" - 84 osoby uczestniczyło z placówek zdrowia

 4. "Zapobieganie zakażeniom u dzieci w przedszkolach, żłobkach i na placach zabaw" - 42 osoby uczestniczyły w tym szkoleniu.

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie świdnickim. Zakres działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii to przede wszystkim:

- zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego a w szczególności:

 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

 • sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej,

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,

 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środowisk spożywczych pochodzenia zwierzęcego w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,

 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,

 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt (pasz),

 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt,

 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,

 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich w terenie w zakresie przemieszczania.

- rejestruje wszystkie podmioty produkujące pasze - 1600 podmiotów paszowych w tym młyny, cukrownie, słodownie;
- wydaje decyzje w sprawie pogryzień ludzi przez psy, prowadzi obserwacje w temacie zawleczenia wirusem wścieklizny;
- opiniuje projekty budowlane inwestycji związanych z hodowlą zwierząt, budową schronisk dla zwierząt, zakładów przetwórczych mięsa, pasz;
- kontroluje identyfikację zwierząt od 12 lat, w tym zgłoszenia padnięć, przemieszczeń, urodzeń, utylizację;
- badanie bezpośrednio żywności (mięsa) w 9-ciu zakładach produkcyjno-przetwórczych (drobiu).

Edmund Staniewski
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu 

 |  do góry  |