AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 
(17.05.2016)

A A A

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2016, który odbędzie się 21 maja, od godz. 14.00 na świdnickim Rynku.

Patronatem honorowym przegląd objęli:

  • Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska

  • Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz

  • Wójt Gminy Świdnica – Teresa Mazurek

Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu powiatu świdnickiego – działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego seniorów, poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, integracja społeczna i aktywizacja środowiska senioralnego. W trakcie imprezy przewidziane są:

  • prezentacja uczestników w krótkim korowodzie wokół Rynku,

  • występy zespołów na scenie,

  • wręczenie podziękowań i pamiątkowych statuetek,

  • spotkanie integracyjne z poczęstunkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przeglądu i zgłoszenia swojego udziału w imprezie.

źródło: www.sok.com.pl 

 


 

 |  do góry  |