AKTUALNOŚCI

 

 

  

XX sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(05.05.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 6 maja (piątek), o godz. 15.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 26 kwietnia 2016 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Informacje dla radnych.
10. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |