AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
(28.04.2016)

A A A

21 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Tematem spotkanie był „Monitoring tam i zbiorników wodnych na terenie Powiatu Świdnickiego”. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą: Starosta Świdnicki, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej przeprowadził inspekcję na zbiornikach w Lubachowie i Dobromierzu. 

Monitoring taki przeprowadzamy cyklicznie, aby upewnić się, że te kluczowe obiekty są gotowe na przyjęcie zwiększonych mas wody w wypadkach kryzysowych. Sprawdzamy także czy łączność i przepływ informacji przebiega prawidłowo. Mamy jednocześnie nadzieję, że sytuacje takie będą omijały Powiat Świdnicki – wyjaśnia dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy Kazimierz Siemieniecki. Szczególnym zainteresowaniem objęty został zbiornik Jeziora Bystrzyckiego, z którego, z powody remontu zapory, zrzucono znaczną ilość wody.

 

Remont zapory w Lubachowie

 

 

 


 

 |  do góry  |