AKTUALNOŚCI

 

 

  

Kolejne środki na usuwanie skutków powodzi dla Powiatu Świdnickiego 
(27.04.2016)

A A A

22 kwietnia, w schronisku młodzieżowym w Jaworze, odbyła się uroczystość wręczenia ministerialnych promes na usuwanie skutków powodzi. Promesy wręczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wraz z minister Elżbietą Witek. Powiat Świdnicki z rządowego funduszu pozyskał kwotę 1.200.000 zł., która przeznaczona zostanie na modernizację drogi powiatowej 2903D na odcinku Zebrzydów - Kątki.

Kwota promesy stanowi 80% całości kosztów, które szacowane są półtora miliona złotych. W ramach inwestycji przewidziano między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych przepustów wraz ze ściankami czołowymi pod koroną drogi i na zjazdach, lokalną wymianę podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Ponadto przewiduje się odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych oraz naprawę i umocnienie poboczy, wykonanie kratek ściekowych wraz z przykanalikami - informuje Marek Olesiński dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Wykonawca prac ma zostać wyłoniony do końca czerwca a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2016.

Na rozdaniu promes Powiat Świdnicki reprezentował Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |