AKTUALNOŚCI

 

 

  

XIX sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(22.04.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XIX sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, nr 225. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za rok 2015.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  c) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  d) wyrażenia zgody na dokonanie pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Jaworzyna Śląska zamiany nieruchomości gruntowych wchodzących w skład pasów drogowych, położonych w obrębach Stary Jaworów, Nowice, Bolesławice, Jaworzyna Śląska, Piotrowice Świdnickie, zgodnie z zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |